• ĐIỂM GIÚP CHO KHÁCH SẠN TĂNG RANKING TRÊN OTAS

    Điều khiến các khách sạn bận tâm lớn nhất là làm sao để có thể tăng được thứ Ranking trên trang OTAs? Việc tăng được thứ hạng là điều kiện tiên quyết để giúp khách sạn có thể phát triển, mở rộng quy mô và tiếp cận được nhiều khách du lịch trong nước và nước ngoài đến tham quan, trải nghiệm, thu về lợi nhuận lớn.